Aktivnost

posted in: Motivacija | 0

Aktivnost je uvek najslabija karika u motivacijskom ciklusu.

Ljudi su najčešće motivisani da ostvaruju ciljeve (svi imamo neke želje!) i imaju manje-više jasan cilj pred sobom; problem je ZAPOČINJANJE i ISTRAJAVANJE u aktivnosti na putu ka cilju. Tada govorimo o niskoj toleranciji na frustraciju  (Ne mogu da podnesem, ne mogu da izdržim…).

Ako je motiv slab ili cilj loše formulisan i jako vremenski udaljen javlja se problem započinjanja aktivnosti. Kada se jednom aktivnost i započne, može da se javi problem istrajavanja.Neistrajnost je glavni uzrok započetih, a nedovršenih poslova. Po istraživanjima,  glavna karakteristika uspešnih ljudi je istrajnost i visoka tolerancija na frustraciju (teško je za podnošenje, ali nije nepodnošljivo i vredi za mene da to podnosim da bih postigao cilj). O ovome možete detaljnije da čitate u članku Što možeš danas, ostavi za sutra.

Kako istrajavati u ispunjavanju ciljeva?

  • Stalno učenje-čitati, učiti, razgovarati sa ljudima koji imaju slična interesovanja (radionice, socijalne mreže, forumi, udruženja, grupe za podršku)
  • Okružiti se ljudima koji su zdravo optimistični i entuzijastični-izbegavati ljude koji crpe energiju i biti u društvu dobro motivisanih ljudi
  • „ Ako želiš da budeš najbolji, okruži se boljima od sebe.” (Donald Tramp)
  • Pozitivan odnos prema problemima i promenama u životu
  • Dobro poznavati svoje snage i slabosti
  • Ne odlagati
  • Tražiti pomoć i pomagati drugima