Četiri jahača apokalipse: hoće li vaš brak ili veza opstati

posted in: Ljubav i seks | 0

 

Džon Gotman, američki psiholog i psihoterapeut, posvetio je čitavu svoju karijeru istraživanju braka i partnerske veze i smatra se jednim od najznačajnihih istraživača i praktičara u oblasti braka i partnerskih odnosa. Njegova istraživanja duga 30 godina u Ljubavnoj laboratoriji (Love Lab) dala su neprocenjiv doprinos razumevanju interakcija među partnerima. Čuvena je njegova tvrdnja da

posle samo 5 minuta posmatranja para može sa verovatnoćom od 95% da proceni da li će par ostati zajedno ili ne, i to samo na osnovu načina na koji se svađaju.

Četiri negativne interakcije koje sa velikom verovatnoćom predviđaju kraj braka ili veze, posebno udruženo, su kriticizam, odbrambenost, prezir i podizanje zida (Gotman).

Bob i Marlin Nojfeld su u svom savetodavnom radu sa parovima uočili jednu vrstu posebne dinamike u koji par ulazi kada nastane problem, a koji se odvija po principu pritisak (jedne strane) – povlačenje (druge strane). Znači, što se više jedna strana trudi da se približi, to se više druga strana povlači, i obrnuto, što se jedna strana više udaljava, druga teži većem približavanju. Kriticizam i odbrambenost se koriste za pritisak na drugu stranu, a prezir i podizanje zida za povlačenje. Ono što zapravo govorimo kada vršimo pritisak kroz kriticizam i odbrambenost je: „Primeti me. Budi sa mnom. Obrati pažnju na mene. Potreban si mi.“ Ono što govorimo kroz povlačenje, čak i na tako ekstremne načine kao što su prezir i podizanje zida je: “Ne želim da me povređuješ. Ostavi me na miru. Pokušavam da držim stvari pod kontrolom.“

 

Četiri jahača apokalipse su:

 1. Kriticizam je napad na ličnost druge osobe, često sa ciljem dokazivanja ko je u pravu, a ko ne.

Generalizacije: „Ti uvek…“, „Ti nikad…“, „Ti si tip osobe…“

„Zašto si tako…“

 1. Prezir je napad na samu srž drugog ljudskog bića sa namerom da povredi ili izvrši psihološko nasilje. Malignost prezira je što komunicira gađenje prema drugoj strani.

Vređanje i etiketiranje: „kučko, stoko, đubre, debela svinjo, gade, lenčugo…“

Neprijateljski humor, sarkazam, ismevanje i ruganje

Govor tela i ton glasa: kolutanje očima, imitiranje, podizanje gornje usne

 1. Odbrambenost podrazumeva viđenje sebe kao žrtve koja se brani

Pravdanje (npr. spoljašnje okolnosti su uticale na to da se ponašate na određeni način…): „Nisam kriv…“, „Nije moja greška…“, „Nisam…“

Uzvraćanje zamerke: dočekivanje partnerove zamerke ili kriticizma sopstvenom zamerkom na njegov račun, uz ignorisanje prethodno izrečenog

Neslaganje i uzvraćanje zamerke: „Nije tačno, ti si ta koja uvek…“

Da, ali: početno slaganje koje prati neslaganje. „Da, ali ti si prva…“

Ponavljanje sopstvenih iskaza bez obraćanja pažnje na to šta druga strana govori

Žaljenje: „To nije fer.“

 1. Podizanje zida je vid povlačenja iz odnosa sa ciljem izbegavanja konflikta. Nekada partneri imaju utisak da se ponašaju neutralno, ali podizanje zida govori o neodobravanju, ledenoj distanci, odvajanju, isključivanju i samozadovoljstvu („U pravu sam.“)

Ledena tišina

Jednosložno odgovaranje na pitanja (Da, ne)

Menjanje teme

Izlazak iz situacije (odlazak u drugu prostoriju, van kuće…)

Ignorisanje

 

Šta možete da preduzmete ako primetite kod sebe neki od ova četiri znaka lošeg braka:

 1. Naučite da upućujete konkretne zamerke i zahteve (kada se desi X, ja osećam Y, a želim Z)
 2. Naučite da savesno komunicirate i govorite samo stvari koje su nedvosmisleno tačne
 3. Naučite da aktivno slušate. Slušajte sa ciljem da razumete način razmišljanja vašeg partnera, njegovih emocija i onoga što želi od vas.
 4. Validirajte osećanja svog partnera (neka vaš partner zna da vam je stalo do onoga što vam saopštava, da razumete njegova osećanja, njegove potrebe i želje; gledajte na situaciju njegovim očima)
 5. Hvalite partnera (pet pozitivnih interakcija je neophodno da kompenzuje jednu negativnu!)
 6. Preuzmite odgovornost („Šta mogu da naučim iz ovoga?“, „Šta ja mogu da uradim u vezi sa ovim?“)
 7. Menjajte svoj način razmišljanja (hvatajte svoj način razmišljanja kada ste previše kritični, puni prezira ili odbrambeni i menjajte za zdravije obrasce razmišljanja koji će deeskalirati konflikt)
 8. Vežbajte da se ne branite (partnerovi iskazi su samo njegove trenutne misli, ne razvijajte priču oko toga)

 

Literatura:

WILL YOUR RELATIONSHIP SURVIVE? FOUR HORSEMEN OF THE APOCALYPSE. Marlene and Bob Neufeld