Psihoterapija i psihološko savetovanje

Dr Katarina Višić, psihoterapeut, individualna psihoterapija i rad sa parovima,

savetodavni rad sa roditeljima po principima programa Dovoljno dobar roditelj.