katarinavisicJa sam Katarina Višić, lekar i psihoterapeut.

Završila sam Medicinski fakultet u Beogradu i potom četvorogodišnju specijalizaciju iz Racionalno Emotivno Kognitivno Bihejvioralne Terapije (RE&KBT pridruženi trening centar Instituta Albert Ellis, Beograd) i stekla zvanje RE&KBT psihoterapeuta.

U svom radu koristim integrativni pristup zahvaljujući stalnom učenju, profesionalnom usavršavanju i svojim klijentima koji su mi jako pomogli u mom ličnom i profesionalnom rastu i razvoju. Sem racionalno emotivno kognitivno bihejvioralne terapije u radu koristim i terapiju prihvatanjem i posvećenošću (acceptance and commitment therapy-ACT), shema terapiju (schema therapy, Jeffrey Young) i dijalektičku bihejvior terapiju.

Osnivač sam Centra za psihološku edukaciju, psihoterapiju i savetovanje Višić-Banković u Beogradu.

Bavim se psihoterapijskim radom sa parovima (partnerska, bračna terapija) i pojedincima (individualna psihoterapija) i savetodavnim radom sa roditeljima po principima programa Dovoljno dobar roditelj (Good Enough Parenting).

Sem psihoterapijskog i savetodavnog rada vodim i treninge, seminare i kratke edukativne radionice koje na zanimljiv način obrađuju teme iz svakodnevnog života i uče konkretnim veštinama.

USAVRŠAVANJA IZ OBLASTI PSIHOTERAPIJE

 • Bazični trening iz Compassion Focused terapije (Dr Igor Krnetić)
 • Bazični trening iz Acceptance and Commitment terapije (Dr Igor Krnetić)
 • Terapija usmerena na sheme (dr Tijana Mirović)
 • Shema terapija za parove (dr Tijana Mirović)
 • Shema terapija za poremećaje ličnosti (dr Tijana Mirović)
 • Kognitivno-bihejvioralni koučing u jednoj seansi (dr Windy Dryden)
 • Racionalno-emotivna i Kognitivno Bihejvioralna terapija dece i adolescenata (dr Olja Dukić)
 • REBT/KBT za osobe sa poremećajima ishrane i slike tela (Dr Kristene Doyle)
 • Evidence-Based Assessment and Intervention for Oppositional Defiant Disorder (ODD) and Conduct Disorder (CD) in children and adolescents (Dr Mark Terjesen)
 • Good Enough Parenting po principima shema terapije (John and Karen Louis)
 • Trening asertivne komunikacije za trenere (Mia Popić i dr Zorica Marić)