Partnerska veza

posted in: Ljubav i seks | 0

 

Svaka veza prolazi kroz 4 faze.

  1. Faza poznanstva

Screen Shot 2016-02-17 at 11.20.24 AM

Faza poznanstva može početi iz simpatije, antipatije, prijateljstva, konflikta, pa čak i mržnje ili neprijateljstva. Za ovu fazu je neophodno da postoji makar neko osećanje, prijatno ili neprijatno. I neprijatna osećanja su veza sa osobom, na isti način kao i pozitivna (ljubav, zaljubljenost i sviđanje). Sa osobama prema kojima smo ravnodušni je teško izgraditi vezu.

U ovoj fazi postoji samo polje JA i polje PARTNER. Nema polja MI. Autonomija oba partnera je vrlo jaka.

U ovoj fazi je najveća opasnost od PREKIDA veze.

Veliki broj ljudi je imao veliki broj veza koje su bile u fazi poznanstva i nije napredovao dalje. Kod nekih su samo takve veze postojale tokom života.

 

  1. Shizoidna faza

Ovo je faza lepka i idealizacije partnera.

Nekada veza može i započeti i iz ove faze (ljubav na prvi pogled, znao sam da je pravi/a čim sam je ugledala, moja srodna duša). Traje do 18 meseci. Partneri su usmereni jedno na drugo, prekidaju ili smanjuju druge socijalne kontakte. Ne postoje polja JA i PARTNER (individualni self), već samo polje MI.

Polje MI je treći self.

Screen Shot 2016-02-17 at 11.20.27 AM

Verovatnoća za prekid veze u ovoj fazi je vrlo mala. Par je u potpunosti posvećen jedno drugom i dovoljni su jedno drugom. Nekada zapostavljaju i obrazovanje, karijeru i druge stvari u životu koje su im ranije bile bitne. Provode mnogo vremena sa partnerom.

Ovu fazu karakterišu povišen nivo energije, motivisanost, izražena seksualnost.

Parovi imaju doživljaj: TO JE TO!

 

  1. Ljubomorna faza

U nekom trenutku jedan od partnera počinje izlazak iz shizoidne faze. Zaljubljenost kod njega prestaje. Vraća se životu koji je postojao pre veze, socijalnim kontaktima koje je zapostavio, karijeri, učenju, hobiju. Problem je što je drugi partner još uvek u fazi lepka. On ostaje sa ljubomorom, besom, povređenošću i strahom od napuštanja.

 

Screen Shot 2016-02-17 at 11.20.30 AM

Prekidi veze u ovoj fazi su vrlo česti.

Partner koji je još uvek u fazi lepka nema svoj individualni self, za njega postoji samo MI. Njegova iracionalna ideja vodilja u odnosu je: Ako ti se prepustim, moraš da mi vratiš istom merom!

Partner koji je izašao iz faze lepka je pod velikim pritiskom: znači mu i partner, ali želi i slobodu i svoj život. Konflikti, svađe, suze, durenja, česti prekidi i obnove obeležavaju ovu fazu.

 

  1. Zdrava i kompletna veza

Ako veza preživi treću fazu nastaje kompletna veza, u kojoj oba partnera imaju svoju autonomiju, ali postoji i značajno i jako polje MI (zajednički self) koje je osnova postojanja partnerske veze.

Kompletna veza ne znači nužno i zdravu vezu.

 

Screen Shot 2016-02-17 at 11.20.33 AM

(u tekstu korišćen materijal sa radionice Shema zdrave veze i bliskih odnosa, autorke Dragane Jovanović Boke)