Promena reakcije na stresor iz nezdrave u zdravu

posted in: Stres | 0

 

NAJDELOTVORNIJA I DUGOROČNO NAJEFIKASNIJA!

 

„Ljudi nisu uznemireni događajima samim po sebi, već sopstvenim viđenjem tih događaja“ Epiktet

Screen Shot 2016-03-08 at 9.15.42 PM

To znači da u jednoj istoj situaciji osoba neće uvek reagovati isto, kao što se i reakcije različitih osoba u toj situaciji neće nužno podudarati.

Aktivirajući događaj (A) može biti bilo koji događaj u vezi sa kojim osoba razmišlja i na koji reaguje emocijom i ponašanjem.

Aktivirajući događaji mogu biti sopstvena ponašanja, emocije ili telesni simptomi, ponašanja i stavovi drugih ljudi, uslovi rada…praktično bilo šta što osoba opaža.

Za osobu događaj postoji onako kako ga ona interpretira, tj. koje mu značenje daje!

Uverenja (B) su životna filozofija osobe kojom se ona rukovodi u dostizanju za nju značajnih životnih ciljeva. Mogu biti racionalna (zdrava) i iracionalna (nezdrava) u zavisnosti od toga da li dovode do pojave zdravih emocija i samopomažućih ponašanja ili nezdravih emocija i samoporažavajućeg ponašanja. Sadrže vrednovanje (ocenjivanje, procenjivanje) sebe, drugih ljudi i uslova života.

Reakcija na događaj (C) je uvek prvo emocija, koju potom prati ponašanje i razmišljanje o onome što se dogodilo. Emocije mogu biti pozitivne (prijatne) ili negativne (neprijatne).

Pozitivne emocije retko kada želimo da menjamo upravo zbog prijatnosti koju nose, mada i one mogu biti nezdrave i samoodmažuće za osobu.

Zaljubljenost je prijatna, ali nezdrava. Ona blokira osobu u ostvarivanju postavljenih ciljeva (zaljubljeni student ne može da uči, sate i sate troši na razmišljanje o subjektu zaljubljenosti i, na kraju, pada godinu). Osećanje likovanja i trijumfa je vrlo prijatno i ekstatično, ali menja percepciju osobe. Ljudi imaju doživljaj lične posebnosti, superiornosti u odnosu na druge ljude, skloni su potcenjivanju i povređivanju drugih.

Negativne emocije mogu biti zdrave i nezdrave. Nezdrave negativne emocije uvek nastojimo da promenimo u zdrave. Zdrave negativne emocije ne menjamo, već su one put ka dostizanju našeg zacrtanog cilja.