Tajne srećnih veza i brakova

posted in: Ljubav i seks | 0

 

Dugogodišnja istraživanja stručnjaka za brak, Džona Gotmana, pokazala su da srećni brakovi imaju sličnosti i da zaista liče jedni na druge po sledećih pet karakteristika:

 

 1. Supružnici prepoznaju i odgovaraju na zahteve za povezivanjem

Zahtevi za povezivanjem su, po Džonu Gotmanu, akcije koje jedan partner upućuje drugom tražeći reakciju u vidu prihvatanja, pažnje i ljubaznog ponašanja (sve to čini ljubavno ponašanje).

Zahtev za povezivanjem se odvija po principu: „Želim sa tobom da podelim…“ i „Dovoljno si mi važan ili važna da ću odgovoriti na tvoju potrebu  za deljenjem…“. Na taj način se ispunjavaju emocionalne potrebe para. Gotman je, sa svojim timom istraživača, u svojoj Ljubavnoj laboratoriji došao do zaključka da su zahtevi za povezivanjem ključni za održavanje veze ili braka, odnosno način na koji se na ove zahteve odgovara. Kako je to izgledalo:

“Tokom dana, supružnici su jedno drugom slali, kako je to nazvao, “zahteve za povezivanje”. Na primer, muž je ljubitelj ptica i primeti detlića na obližnjem drvetu. On supruzi kaže: “Pogledaj ovu divnu pticu napolju!” On tom rečenicom ne konstatuje samo da se ptica nalazi na drvetu, već traži i reakciju svoje supruge, znak podrške, nadajući se da će se povezati sa njom (u zajedničkom interesovanju).

Supruga sada ima izbor. “Može da reaguje tako da se približi ili udalji od svog supruga”, kaže Gotman. Iako je priča o ptici krajnje banalna, ona zapravo otkriva mnogo o tome koliko je veza zdrava. Suprug je smatrao da je ptica dovoljno važna da pokrene razgovor, a onda se otvara pitanje da li njegova supruga to uviđa i poštuje.

Ljudi koji su se približavali svojim partnerima, umesto da se udaljavaju, pokazivali su interesovanje za “zahtev za povezivanje” koji je slao njihov partner. Oni koji su se udaljavali, reagovali su minimalno i nastavljali da rade ono što su radili i do tada. Među nekima je čak izbijala i agresija, zato što ih je partner “zahtevom” prekinuo u onome što trenutno rade. (razmislite sada o tome koliko često vaš partner odgovara na vaše zahteve za povezivanje i kako na njih odgovara, a koliko vi na njegove i kako odgovarate)

Prateći takvu interakciju, Gotman je uspevao da predvidi sa tačnošću od čak 94 odsto da li će supružnici ostati zajedno, bez obzira na njihovo poreklo, socijalni status, obrazovanje, individualne preferencije, imanje ili nemanje dece.

Na taj način je ukazao da dotadašnja istraživanja koja su bila usmerena pre svega na (pogrešan ili pravi) izbor partnera gube na značaju, jer se svaki odnos radom i predanošću može očuvati.

O ljubavnoj laboratoriji detaljno čitajte u članku Ljubavna laboratorija Džona Gotmana

 

 1. Intimni trenuci i seks su prioritet u vezi

Intimni trenuci i seks su srećnim parovima jedan od prioriteta. Par, nezavisno od vremena koje provodi sa decom, kao porodica, mora da ima i vreme za sebe. Intimnost se održava (namernim) dodirima, ljubljenjem, grljenjem…

Seks kod srećnih parova nije samo stvar inspiracije, već se i planira.

 

 1. Supružnici pokazuju iskreno interesovanje jedno za drugo postavljajući pitanja

Ista pravila koja važe za početak veze, kada sa partnerom izgrađujemo bliskost, važe i za vezu ili brak koji traje. Interesovanje za dnevne aktivnosti, sitne i krupne pažnje, pokloni, negovanje tokom bolesti…

 

 1. Podržavaju lični razvoj svog partnera i učenje novih stvari

Napredak i uspeh partnera je i lični napredak i uspeh, jer par predstavlja sistem. Nemoguć je uspeh bilo kog dela sistema bez angažovanja celine.

Podržavanje ličnog napretka partnera utiče kako na njegovu ličnu sreću, tako i na sreću celog sistema.

 

 1. Konflikte vide kao probleme koji se zajedničkim angažovanjem mogu rešiti

Ne postoji brak ili veza u kojima nema konflikata.

Prirodno je da partneri imaju različite želje. Partnera biramo po određenim kriterijumima i većina naših partnera je psihološki slična nama, ali se naše pređašnje životne istorije mogu jako razlikovati. I ti pređašnji životi i naš lični razvoj u toku same veze ili braka uslovljavaju različite želje i ciljeve. Te različitosti, ako se konflikti konstruktivno rešavaju, obogaćuju vezu, donose nova, kreativna rešenja i čine vezu lepšom i uzbudljivijom.

U konstruktivnom konfliktu:

 1. O problemima se priča otvoreno. Postoji pozitivna orijentacija na problem: problemi su sastavni deo braka ili veze i mi, kao par, imamo kapaciteta da ih rešimo.
 2. Aktivno se traže rešenja. Problem se ne smatra slabošću ili sramotom. U rešavanje su uključeni prijatelji, šira porodica ili stručnjaci po potrebi. Uključivanje drugih ljudi omogućava promenu perspektive gledanja na problem i njihova uloga nije biranje strana.
 3. Izbegava se Manipulacija u bilo kom vidu.
 4. Par aktivno sluša jedno drugo.
 5. Par komunicira sa međusobnim uvažavanjem i poštovanjem.
 6. Nema povlačenja ni izbegavanja “teških i neprijatnih tema”. Kod para postoje zdrava osećanja: nezadovoljstvo, razočaranost, kajanje ili žaljenje.
 7. Rezultat su nove odluke i ideje. Na konflikt se gleda kao na “Zlo (trenutno) iz koga je proisteklo mnogo dobrog”.