Zdrave i nezdrave negativne emocije u stresnim situacijama

posted in: Stres | 1

Zdrave-i-nezdrave-negativne-emocije
Zdrave i nezdrave negativne emocije u stresnoj situaciji ću najbolje objasniti na primeru:

Osoba D je dobila zadatak koji treba da završi u kratkom roku. Kada je predala izveštaj o urađenom zadatku, šef nije bio zadovoljan, iskritikovao ga je pred svim kolegama koji su ćutali i dao isti zadatak na doradu koleginici osobe D.

 

U ovom primeru ima više aktivirajućih događaja (A). Osoba D može obratiti pažnju na jedan ili više njih i pridati im posebno značenje (u tabeli prikazano kao Interpretacija događaja). U zavisnosti od značenja koje osoba pridaje događaju (tj. načina razmišljanja, B) javlja se emocija, zdrava ili nezdrava.

Nezdrave negativne emocije nose sa sobom psihičku patnju,  motivišu na samoporažavajuće ponašanje, izazivaju mentalne blokade i fiziološke simptome stresa. Slabe motivaciju ili motivišu na ponašanja koja štete.

Zdrave negativne emocije su neprijatne, ali patnje nema. Osoba nije blokirana, već jasno razmišlja o opcijama koje ima. Može da pravi planove i strategije kako da pomogne sebi. Ponašanje je samopomažuće i vodi ka ostvarenju zacrtanog cilja. Nema fizioloških simptoma stresa.

 

Interpretacija događaja Nezdrava emocija Zdrava emocija
Nisam uspeo da uradim zadatak kako treba Razočaranost  sobom Razočaranost svojim postignućem
Možda ću dobiti otkaz Anksioznost, briga Zabrinutost, zdravi oprez
Šef me je ponizio pred svima Bes na drugog Nezadovoljstvo ponašanjem druge osobe
Niko od kolega me nije podržao Povređenost Razočaranost postupcima drugih
Napravio sam greške za koje su saznali svi u firmi Sramota Žaljenje
Zbog mojih grešaka će ispaštati svi u sektoru u kome radim Osećanje krivice Kajanje
Šef više ceni koleginicu od mene Nezdrava zavist Zdrava zavist

 

Ako nam je situacija u kojoj smo se našli jako važna, kao što je osobi D, retko imamo samo jedno osećanje i jednu tendenciju za akciju (ponašanje). Obično se javlja više emocija paralelno ili se smenjuju jedna za drugom.

Često se javi i osećanje povodom osećanja. Bes na drugog često prati osećanje krivice, pogotovo ako je bes ispoljen i ako je osoba agresivno reagovala. U ovom primeru osoba D bi ako je besno reagovala na poslu mogla povodom samog besa da oseća i strah, strepeći od posledica svoje reakcije (dobiću otkaz, biću kažnjen, biću označen kao problematičan…)