Motivacija

Upravljanje vremenom

Upravljanje vremenom

Upravljanje vremenom (Time management) je veoma važna veština u 21. veku gde je vreme ograničeni resurs, a broj obaveza i zadataka se povećava sa svakom novom generacijom. Upravljanje vremenom su svest i znanje o tome koje su naše vrednosti i ciljevi u životu i...

Tri principa za motivaciju tima

Tri principa za motivaciju tima

Pošto ste savladali kako možete da menjate ponašanje drugih u članku Kako motivisati druge, sada već možete da primenite i praktične smernice za motivaciju članova svog tima. To su: Dobro upoznati članove tima Pokazati da se trud ceni Omogućiti stalno usavršavanje...

Šta je motivacija?

Šta je motivacija?

Prošle godine sam dobila poziv od jedne entuzijastične grupe mladih ljudi da održim dva predavanja na teme koje bi pomogle da bolje funkcionišu kao grupa. Oko prve teme smo se lako dogovorili: veštine komunikacije su nešto što je svakoj grupi neophodno, a kod nas se o...

Prokrastinacija

Prokrastinacija

U osnovi nezapočinjanja i neistrajavanja u aktivnosti je prokrastinacija (odlaganje i izbegavanje). Svi ljudi su skloni da odlažu i izbegavaju da rade neke stvari. Koliko puta vam se desilo da u prodavnicu odete u 21.45, a radi do 22, a počeli ste da se “spremate” za...

Motivi

Motivi

Motivi da nešto uradimo su različiti. To može biti: Želja Potreba Nagon Uverenje (Ne smem da se obrukam, da pogrešim) Očekivanja (sopstvena i očekivanja okoline) Predrasude (tako se ponaša dečak, a tako devojčica, tako roditelj, a tako dete, ovako muškarac, a ovako...

Kako motivisati druge?

Kako motivisati druge?

Nad sopstvenim ponašanjem možemo da imamo apsolutnu kontrolu, ali tuđim ponašanjima možemo samo delimično da upravljamo. Imam često prilike da srećem ljude koji su na rukovodećim pozicijama, koji upravljaju timovima, i svi imaju manje ili više problema vezano za...

Ciljevi

Ciljevi

Ciljevi u životu nisu sami sebi svrha! Ciljevi su samo delovi lične misije u životu, tj. vrednosti i samo su sredstvo za postizanje te misije. Vrednosti Svako od nas je u nekom trenutku bar pomislio čemu život, zašto živimo i koja je uopšte svrha i misao života....

Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost je uvek najslabija karika u motivacijskom ciklusu. Ljudi su najčešće motivisani da ostvaruju ciljeve (svi imamo neke želje!) i imaju manje-više jasan cilj pred sobom; problem je započinjanje i istrajavanje u aktivnosti na putu ka cilju. Tada govorimo o...