Upravljanje vremenom

Upravljanje vremenom

Upravljanje vremenom (Time management) je veoma važna veština u 21. veku gde je vreme ograničeni resurs, a broj obaveza i zadataka se povećava sa svakom novom generacijom. Upravljanje vremenom su svest i znanje o tome koje su naše vrednosti i ciljevi u životu i...
Kako motivisati druge?

Kako motivisati druge?

Nad sopstvenim ponašanjem možemo da imamo apsolutnu kontrolu, ali tuđim ponašanjima možemo samo delimično da upravljamo. Imam često prilike da srećem ljude koji su na rukovodećim pozicijama, koji upravljaju timovima, i svi imaju manje ili više problema vezano za...
Ciljevi

Ciljevi

Ciljevi u životu nisu sami sebi svrha! Ciljevi su samo delovi lične misije u životu, tj. vrednosti i samo su sredstvo za postizanje te misije. Vrednosti Svako od nas je u nekom trenutku bar pomislio čemu život, zašto živimo i koja je uopšte svrha i misao života....
Aktivnost

Aktivnost

Aktivnost je uvek najslabija karika u motivacijskom ciklusu. Ljudi su najčešće motivisani da ostvaruju ciljeve (svi imamo neke želje!) i imaju manje-više jasan cilj pred sobom; problem je započinjanje i istrajavanje u aktivnosti na putu ka cilju. Tada govorimo o...