Ko sam ja?

Ja sam Katarina Višić, lekar i psihoterapeut.

Završila sam Medicinski fakultet u Beogradu i specijalizacije iz Racionalno Emotivno Kognitivno Bihejvioralne Terapije i Dečje i adolescentne integrativne psihoterapije. Radim kao psihoterapeut za decu, adolescente i odrasle.

U svom radu koristim integrativni pristup zahvaljujući stalnom učenju, profesionalnom usavršavanju i svojim klijentima koji su mi jako pomogli u mom ličnom i profesionalnom rastu i razvoju. Sem racionalno emotivno kognitivno bihejvioralne terapije u radu koristim i terapiju prihvatanjem i posvećenošću (acceptance and commitment therapy-ACT), shema terapiju (schema therapy, Jeffrey Young), dijalektičku bihejvior terapiju i integrativnu psihoterapiju.

Osnivač sam Centra za psihoterapiju i psihološko savetovanje Dr Višić u Beogradu.

Bavim se psihoterapijskim radom sa parovima (partnerska/ bračna terapija) i pojedincima (individualna psihoterapija za decu, adolescente i odrasle) i savetodavnim radom sa svim uzrastima i različitim vrstama problema. U radu sa roditeljima koristim program Dovoljno dobar roditelj (Good Enough Parenting).

Sem psihoterapijskog i savetodavnog rada vodim i treninge, seminare i kratke edukativne radionice koje na zanimljiv način obrađuju teme iz svakodnevnog života i uče konkretnim veštinama.

USAVRŠAVANJA IZ OBLASTI PSIHOTERAPIJE i PSIHOLOŠKOG SAVETOVANJA

 • Specijalizacija iz Dečje i adolescentne integrativne psihoterapije (BHIDAPA, Sarajevo)
 • Temelji terapije igrom (Sanja Ivanušević Grgas/CETI, Hrvatska)
 • Parental separation, alienation and splitting: healing beyond reunification (Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba)
 • Tretman adolescenata sa graničnim poremećajem ličnosti koji se samopovređuju (Lars Mehlum)
 • Terapija zasnovana na mentalizaciji (MBT) za narcistički poremećaj ličnosti u komorbiditetu sa antisocijalnim poremećajem ličnosti (Antony Bateman)
 • Dijalektička bihevior terapija (DBT) za kompleksni posttraumatski poremećaj: multikomponentni tretman posledica vršnjačkog nasilja u detinjstvu i adolescenciji (Martin Bohus)
 • Uvod u Terapiju usmerenu na transfer (TFP) (Stephan Doering)
 • Samopovređivanje adolescenata (Dr Jasminka Marković, dr Jelena Srdanović Maraš)
 • Visokokonfliktni razvod – rad sa školama, porodicama i institucijama (Dr Gordana Buljan Flander)
 • Anksioznost kod dece ili Kako postati prijatelj sa velikim zmajem (Marija Živković, Maja Muždeka)
 • Unlocking the Unspeakable: Accessing and Healing Trauma Through Attachment Centered Play Therapy (Clair Mellenthin)
 • Dete sa traumom, od prepoznavanja do pomoći (Dr Tatjana Stefanović Stanojević)
 • Afektivna vezanost (Dr Tatjana Stefanović Stanojević)
 • Porodična terapija usmerena na tugovanje (Dr Tamara Klikovac)
 • Bazični trening iz Compassion Focused terapije (Dr Igor Krnetić)
 • Bazični trening iz Acceptance and Commitment terapije (Dr Igor Krnetić)
 • Terapija usmerena na sheme (dr Tijana Mirović)
 • Shema terapija za parove (dr Tijana Mirović)
 • Shema terapija za poremećaje ličnosti (dr Tijana Mirović)
 • Kognitivno-bihejvioralni koučing u jednoj seansi (dr Windy Dryden)
 • Racionalno-emotivna i Kognitivno Bihejvioralna terapija dece i adolescenata (dr Olja Dukić)
 • REBT/KBT za osobe sa poremećajima ishrane i slike tela (Dr Kristene Doyle)
 • Evidence-Based Assessment and Intervention for Oppositional Defiant Disorder (ODD) and Conduct Disorder (CD) in children and adolescents (Dr Mark Terjesen)
 • Good Enough Parenting po principima shema terapije (John Louis, Karen Louis Macdonald)
 • Trening asertivne komunikacije za trenere (Mia Popić i dr Zorica Marić)

Kontaktirajte me
direktno sa sajta