Šta je psihoterapija?

Psihoterapija je proces, usmerena je na cilj i ima jasnu i definisanu strukturu.

Odvija se u formi razgovora (psihoterapijske seanse) koji traje od 50 minuta, jednom ili ređe dva puta nedeljno. Broj seansi je teško unapred odrediti i zavisi od vrste problema.

Psihoterapija omogućava rešavanje kako situacionih, tako i celoživotnih problema sa kompletnom promenom životne filozofije. Psihoterapijski proces omogućava i lični rast i razvoj i povoljno utiče na podizanje kvaliteta života.

Najnoviji članci na sajtu

Kontaktirajte me
direktno sa sajta