Šta je motivacija?

Šta je motivacija?

Prošle godine sam dobila poziv od jedne entuzijastične grupe mladih ljudi da održim dva predavanja na teme koje bi pomogle da bolje funkcionišu kao grupa. Oko prve teme smo se lako dogovorili: veštine komunikacije su nešto što je svakoj grupi neophodno, a kod nas se o...
Kako motivisati druge?

Kako motivisati druge?

Nad sopstvenim ponašanjem možemo da imamo apsolutnu kontrolu, ali tuđim ponašanjima možemo samo delimično da upravljamo. Imam često prilike da srećem ljude koji su na rukovodećim pozicijama, koji upravljaju timovima, i svi imaju manje ili više problema vezano za...